Virtuelna učionica

Jedinstveni i posebno metodički kreirani kursevi učenja njemačkog jezika za djecu, tinejdžere i odrasle

Virtuelna učionica za odrasle

Direktno učenje njemačkog jezika uz grupne online sesije sa nastavnikom

Broj polaznika

Grupe do 12 polaznika

Ukupno trajanje
za jedan kurs od A1 do B1 nivoa 3-15 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
za jedan kurs od B2 do C2 nivoa 12-18 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
DInamika kursa

Ukupno radno opterećenje u virtuelnoj učionici zavisi od vašeg izbora dinamike kursa. Možete da birate između 2/3/4/5 x sedmično grupne online sesije u trajanju od 90/135/180 minuta.

NASTAVNI MATERIJAL
Udžbenici u print i digital formatu

Atributi modela učenja

Podrška & feedback nastavnika
Read More
Svaki kurs prati nastavnik posebno obučen za nastavu na daljinu koji redovno daje povratne informacije o zadacima i radu na platformi za učenje i vodi uživo online časove gdje je u direktnoj komunikaciji sa polaznicima. Ako imate bilo kakvih pitanja, nastavnike možete kontaktirati u bilo kojem trenutku putem foruma na platformi ili e-poštom.
Interakcija sa polaznicima
Read More
Sa drugim polaznicima komuniciraš tokom zajedničkih online sesija, foruma i chata na platformi, a programom su obuhvaćeni i grupni zadaci koji će podstiču razvoj svih jezičkih vještina.
Multimedijalni sadržaj
Read More
Učenje jezika uz multimediju: video-klipovi, poučne i zabavne jezičke igre, multimedijalni kvizovi i interaktivni zadaci čine učenje zanimljivijim i produktivnim.
Fleksibilnost vremena
Read More
Svi termini za održavanje sesje su fiksni u zavisnosti koje termine i intenzitet kursa izaberete. Vaše lično prisustvo na online sesijama u zavisnosti od odabranih termina je obavezno.
Dostupnost materijala
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici imaju pristup zadacima i materijalima na platformi putem računara, tableta ili pametnog telefona.
Različiti alati na platformi
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici koriste različite alate poput pametne table i integrisanog chata.
Previous
Next
Pripremna nastava za polaganje zvaničnih ispita

Glossa Centar organizuje ONLINE pripremnu nastavu za polaganje zvaničnih ispita gdje se radi simulacija kompletnog ispita i vjezbaju konkretni zadaci za ispit. Pripremni kursevi traju oko 2 sedmice i organizuju se po novoima – od A1 do C1.

Nakon uspješno položenog Glossa online kursa, spremni ste za polaganje zvaničnih ispita na savladanom jezičkom nivou.

USAVRŠI NJEMAČKI UZ PRAVU PODRŠKU!
Plati na rate, izaberi metodologiju i uči korak po korak sa nastavnikom!

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja

Virtuelna učionica za djecu i tinejdžere

Kursevi za djecu su organizovani su prema uzrastu i nivou znanja

Kinderkurs 1
Kursevi za djecu od 4 do 7 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Ovi kursevi namijenjeni su djeci predškolske i mlađe školske dobi.

Dobro osmišljenim repertoarom pedagoških elemenata i didaktičkih metoda, igrom, pjesmom, crtanjem, bojenjem i drugim aktivnostima, djeca lako usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama.

Djeca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem. Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Djeca uživaju u učenju novog, vole izazove i usvajaju nove riječi i jezičke konstrukcije bez straha od neuspjeha. 

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kinderkurs 2
Kursevi za djecu od 8 do 10 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast pokrivaju početni nivo (A1), a namijenjeni su djeci bez i sa malo predznanja.

Ciljevi na ovom nivou odnose se na usvajanje osnovne komunikativne kompetencije, te na prepoznavanje, razumijevanje i primjenu jednostavnih gramatičkih struktura.

Kroz igru, kreativne i zabavne aktivnosti, djeca razvijaju jezičke vještine i stiču motivaciju za učenje.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kinderkurs 3
Kursevi za djecu i omladinu od 11 do 15 godina
NIVOI A1/1; A1/2; A2/1; A2/2

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast organizuju se u dva nivoa –  A1 i A2 – i namijenjeni su polaznicima bez i sa malo predznanja.

Ciljevi na ovom nivou temelje se na sticanju uvida u osnovna i opšta znanja iz njemačkog jezika i kulture i osposobljavanju za njihovu praktičnu primjenu.

Dobro osmišljenim konceptom, u prijatnoj atmosferi i multimedijalnim pristupom nastavi, učenici se podstiču na samostalni i timski rad, kritički pristup i samoevaluaciju, kao i na razvoj želje za stalnim napredovanjem.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova.

Kinderkurs 4
Kursevi za djecu i omladinu od 12 do 17 godina
NIVOI B1/1; B1/2; B1/3; B1/4

Kursevi njemačkog jezika predviđeni za ovaj uzrast organizuju se na nivou B1 i namijenjeni su polaznicima sa predznanjem njemačkog jezika. Čitav nivo se prelazi u toku 2 školske godine s obzirom na to da je mnogo zahtjevniji u odnosu na prethodne nivoe

Mlađa djeca uče strani jezik pretežno direktno i kroz igru, dok mladi imaju sposobnost kognitivnog usvajanja jezičkih struktura. Međutim, mladi zbog obaveza u školi učenju stranog jezika mogu da posvete samo ograničeno vrijeme, zbog čega kod njih treba razvijati sposobnost ciljanog i strukturiranog učenja, kao i odgovornost za sopstveno napredovanje.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova.

Jugendkurs
Kursevi za omladinu od 14 do 18 godina
NIVOI B2/1; B2/2 C1/1; C1/2; C2/1; C2/2

Ovi kursevi namijenjeni su onima sa izuzetno dobrim predznanjem njemačkog jezika i omogućavaju unapređenje već postojećeg znanja. Organizuju se na nivoima B2, C1 i C2. Nakon savladanog nivoa znanja na ovim kursevima, mladi su spremni za polaganje međunardno priznatog Goethe-ispita.

Nastavnik koji osim stručnosti ima drugarski odnos prema učenicima, koji motiviše i obezbeđuje zanimljivu nastavu pripremajući polaznike da jezik koriste u okviru smislenih aktivnosti a u cilju rješavanja bliskih situacija.

U nastavi se koriste digital mediji, koji su sastavni dio života, a služe kao sredstvo za „autentičnu“ komunikaciju, kreaciju i publikaciju radova. Takođe se koriste autentični i aktuelni tekstovi čiji sadržaj ne doprinosi samo jezičkoj kompetenciji već i opštoj informisanosti, a nastava je fleksibilno organizovana uz mogućnosti razmjene mišljenja sa drugim učenicima.

Svaki kurs sastoji se od 72 časa.

INTENZIVNI LJETNJI KURSEVI
Za djecu i omladinu
NIVOI A1 – C1

Iskoristi ljeto na pametan način!

Glossa Online pruža mogućnost da djeca i omladina standarne kurseve jezika završe preko leta za kraće vreme uz intenzivne ljetnje kurseve.

Svi kursevi za djecu imaju ukupno 36 školskih časova (jedan školski čas traje 45 minuta), a za omladinu od nivoa B2/1 – kursevi obuhvataju 72 školska časa.

Na raspolaganju su kursevi različitih intenziteta:

  • 3 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 6 školskih časova sedmično
  • 5 puta sedmično, po dva školska časa – ukupno 10 školskih časova sedmično
Nakon uspješno položenog Glossa online ispita, djeca su spremna za polaganje

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja