Nauči njemački jezik uz podršku nastavnika po najsavremenijim metodama učenja na daljinu

Uz Glossa Online kurseve za djecu i odrasle

1

Ovladaćeš vještinama govora, slušanja, pisanja i čitanja njemačkog jezika

2

Unaprijedićeš komunikaciju u online-svijetu i informatičke i socijalne kompetencije

3

Razvićeš disciplinu i vještine potrebne za uspešno učenje na daljinu

Glossa Online

Interaktivna metodologija za učenje na daljinu
otvara vrata ka modernom učenju njemačkog jezika

Ilustracija nastavnik Glossa online

Korak po korak sa nastavnikom

Korak po korak sa nastavnikom

Polaznik od prvog do posljednjeg koraka učenja kao stručnu podršku ima svog nastavnika njemačkog jezika koji ga usmjerava i podržava. Nastavnici vode grupne online sesije, prate sve aktivnosti i napredak svakog polaznika, a na raspolaganju su tokom kursa za neograničen broj pitanja i nedoumica. 

U korak s vremenom

U korak s vremenom

Od vremenske fleksibilnosti koja ti omogućava da učiš kada ti je koncentracija na viskom nivou do bogate online biblioteke, multimedijalnog sadržaja i interaktivnih zadataka za učenje - Glossa Online platforme su kreirane od strane našeg tima stručnjaka iz oblasti nastave njemačkog jezika na daljinu i programera tako da proces učenja učine najefikasnijim i prilagođenim individualnim potrebama korisnika.

Vrijeme je jedan od najvažnijih resursa koje imamo!

Sada imaš slobodu da sam organizuješ svoje vrijeme za učenje kada ti najviše odgovara i povećaš efikasnost učenja uz stručnu podršku

Sloboda
&
fleksibilnost

Fokus
&
koncentracija

Podrška
&
bolji rezultati učenja

Modeli učenja

Izaberi između 2 MODELA UČENJA i nauči nJemački iz svog doma!

VIRTUELNA UČIONICA

Direktno učenje njemačkog jezika uz grupne online sesije sa nastavnikom
 • direktno učenje u virtuelnoj učionici kroz zadatke i vježbe
 • 2/3/4/5 x nedeljno grupne online sesije *90 minuta 
 • Direktan feedback nastavnika
 • Interakcija sa polaznicima tokom online sesija
 • Interaktivni & multimedijalni sadržaj i zadaci
 • Termini: fiksni / po dogovoru
Ukupno trajanje:
za jedan kurs od A1 do B1 nivoa 3-15 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
za jedan kurs od B2 do C2 nivoa 12-18 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
Atributi modela učenja
Podrška & feedback nastavnika
5/5
Interakcija sa polaznicima
5/5
Multimedijalni sadržaj
5/5
Fleksibilnost vremena
4/5
Dostupnost materijala
4/5
Različiti alati na platformi
4/5

VIRTUELNA UČIONICA +

Fleksibilno učenje njemačkog jezika uz online grupne sesije i interaktivnu platformu dostupnu 24h na svim uređajima
 • fleksibilno učenje na platformi kroz nedeljne zadatke
 • 1 x 2 nedeljno grupna online sesija sa nastavnikom 
 • podrška i feedback nastavnika kroz platformu
 • interakcija sa ostalim polaznicima na platformi (forum, chat)
 • Interaktivni & multimedijalni sadržaj i zadaci
 • online biblioteka sa snimljenim svim online sesijama
 • E-učionica sa svim materijalima i zadacima dostupna 24h !
Ukupno trajanje:
za jedan kurs od A1 do B1 nivoa 9 sedmica
za jedan kurs od B2 do C2 nivoa 12 sedmica
+ 1 sedmica za tehničko upoznavanje virtuelne učionice
Atributi modela učenja
Podrška & feedback nastavnika
5/5
Interakcija sa polaznicima
5/5
Multimedijalni sadržaj
5/5
Fleksibilnost vremena
5/5
Dostupnost materijala
5/5
Različiti alati na platformi
5/5

Glossa Tim

Preko 100 nastavnika koji se brinu o vašem znanju!

Adriana Švraka
Tajana Kušljić
Vladimir Radošević
Aljoša Preradović
Damir Gredelj
Sonja Grubešić
Eldisa Družanović
Rajna Jović
Nedina Lišić

Nastavnici u Glossa – centru za njemački jezik, osim višegodišnjeg iskustva u oblasti predavanja njemačkog jezika, posebno su obučeni za vođenje nastave na daljinu i spremni su da vam pruže potpunu pažnju i stručnu podršku u bilo kom segmentu učenja njemačkog jezika. Naši nastavnici nastavljaju sa kontinuiranim usavršavanjem, obukama i sticanjem novih znanja i vještina kako bi pružili najbolji kvalitet nastave. Glossa Online kursevi i metodologije prolaze redovne procese akreditacije, a cijeli sistem učenja se redovno evaluira i unapređuje.

Glossa–centar Banja Luka je prvi akreditovani centar za njemački jezik u Bosni i Hercegovini.

Uskoro punimo 10 godina!

Ponosni smo na više od 10 000 polaznika iz cijelog svijeta!

Nakon uspješno položenog Glossa online kursa, spremni ste za polaganje zvaničnih ispita na savladanom jezičkom nivou.

Plan i program po nivoima u odnosu na Standarde Evropskog referentnog okvira

Dvije različite platforme koje podržavaju sve alate za učenje njemačkog jezika

Podrška od strane nastavnika,
koordinatora i informatičara

Komunikacija i interakcija sa nastavnikom njemačkog jezika i drugim polaznicima

Ikonica 5
Raspoloživost bogatog materijala za učenje jezika

Samo 5 minuta svakog dana puno znači!

Unaprijedi svoje znanje njemačkog jezika uz naš edukativni Glossa serijal kratkih video-klipova "Njemački za 5"!

Prijavi se za newsletter

Prati naše novosti, aktuelne ponude i pogodnosti

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja