Virtuelna učionica

Jedinstveni i posebno metodički kreirani kursevi učenja njemačkog jezika za djecu, tinejdžere i odrasle

Virtuelna učionica za odrasle

Direktno učenje njemačkog jezika uz grupne online sesije sa nastavnikom

Broj polaznika

Grupe do 12 polaznika

Ukupno trajanje
za jedan kurs od A1 do B1 nivoa 3-15 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
za jedan kurs od B2 do C2 nivoa 12-18 sedmica
(zavisno od intenziteta pohađanja nastave)
DInamika kursa

Ukupno radno opterećenje u virtuelnoj učionici zavisi od vašeg izbora dinamike kursa. Možete da birate između 2/3/4/5 x sedmično grupne online sesije u trajanju od 90/135/180 minuta.

Atributi modela učenja

Podrška & feedback nastavnika
Read More
Svaki kurs prati nastavnik posebno obučen za nastavu na daljinu koji redovno daje povratne informacije o zadacima i radu na platformi za učenje i vodi uživo online časove gdje je u direktnoj komunikaciji sa polaznicima. Ako imate bilo kakvih pitanja, nastavnike možete kontaktirati u bilo kojem trenutku putem foruma na platformi ili e-poštom.
Interakcija sa polaznicima
Read More
Sa drugim polaznicima komuniciraš tokom zajedničkih online sesija, foruma i chata na platformi, a programom su obuhvaćeni i grupni zadaci koji će podstiču razvoj svih jezičkih vještina.
Multimedijalni sadržaj
Read More
Učenje jezika uz multimediju: video-klipovi, poučne i zabavne jezičke igre, multimedijalni kvizovi i interaktivni zadaci čine učenje zanimljivijim i produktivnim.
Fleksibilnost vremena
Read More
Svi termini za održavanje sesje su fiksni u zavisnosti koje termine i intenzitet kursa izaberete. Vaše lično prisustvo na online sesijama u zavisnosti od odabranih termina je obavezno.
Dostupnost materijala
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici imaju pristup zadacima i materijalima na platformi putem računara, tableta ili pametnog telefona.
Različiti alati na platformi
Read More
Tokom trajanja online sesija u virtuelnoj učionici, polaznici koriste različite alate poput pametne table i integrisanog chata.
Previous
Next

Nakon uspješno položenog Glossa online kursa, spremni ste za polaganje zvaničnih GOETHE ispita na savladanom jezičkom nivou

KRENI ODMAH - PLAĆAJ NA 3 RATE
GLOSSA ONLINE KURSEVI

Prijavi se za besplatan probni čas

Testiraj našu virtuelnu učionicu i nivo znanja

Virtuelna učionica za djecu i tinejdžere

Kursevi za djecu su organizovani su prema uzrastu i nivou znanja

Kinderkurs 1
Kursevi za djecu od 4 do 7 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Ovi kursevi namijenjeni su djeci predškolske i mlađe školske dobi.

Dobro osmišljenim repertoarom pedagoških elemenata i didaktičkih metoda, igrom, pjesmom, crtanjem, bojenjem i drugim aktivnostima, djeca lako usvajaju osnovni vokabular i izgovor, istovremeno stičući pozitivan odnos prema radnim navikama.

Djeca, posebno u predškolskom uzrastu, imaju mnogo veće šanse da strani jezik govore bez stranog akcenta jer do tada njihov govorni aparat još uvek nije završio sa razvojem. Razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti prema najnovijim istraživanjima u najranijem uzrastu izuzetno je intenzivan. Djeca uživaju u učenju novog, vole izazove i usvajaju nove riječi i jezičke konstrukcije bez straha od neuspjeha. 

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Kinderkurs 2
Kursevi za djecu od 8 do 10 godina
NIVOI A1/1 – A1/6

Kursevi predviđeni za ovaj uzrast pokrivaju početni nivo (A1), a namijenjeni su djeci bez i sa malo predznanja.

Ciljevi na ovom nivou odnose se na usvajanje osnovne komunikativne kompetencije, te na prepoznavanje, razumijevanje i primjenu jednostavnih gramatičkih struktura.

Kroz igru, kreativne i zabavne aktivnosti, djeca razvijaju jezičke vještine i stiču motivaciju za učenje.

Svaki kurs sastoji se od 36 časova. 

Nastava se za ovaj uzrast organizuje kombinacijom programa izdavačke kuće Hueber i programa Goethe-Instituta.

Za kurseve za djecu uzrasta iznad 10 godina pogledajte naš program virtuelna učionica plus!